Αυστριακά δικαστήρια, συγκεκριμενα το Εμποροδικείο της Βιέννης και το Ανώτατο Αυστριακό Δικαστήριο, έχουν δικαιώσει στο παρελθόν μικρο-ομολογιούχους, καταδικάζοντας την Τράπεζα για παραβιάσεις των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης σε σχέση με την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε ομόλογα Αργεντινής και της ζημίας που υπέστησαναπό την εν λόγω τοποθέτηση.

Οι αποφάσεις είναι οι εξής:

  • Εμποροδικείο της Βιέννης [Απόφαση της 7.4.2004 – 26 Cg 118/03f – 8]
  • Εμποροδικείο της Βιέννης [Απόφαση της 20.12.2004 – 25 Cg 104/03i]
  • Ανώτατο Αυστριακό Ακυρωτικό Δικαστήριο [Απόφαση της 10.3.2008 – 10Ob11/07a]