ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ LIBOR

Η δικηγορική μας εταιρεία, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό αριθμό δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, αποφάσισε να προβεί στην κατάθεση ομαδικής αγωγής για ζητήματα που αφορούν στη χειραγώγηση του δείκτη LIBOR. Το κόστος συμμετοχής στην ως άνω ομαδική αγωγή θα έχει συμβολικό και μόνο χαρακτήρα, προκειμένου να είναι προσιτό σε όλους. Οι ομαδικές αγωγές αφορούν μόνο όσους έχουν την κατοικία εντός του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ (και όχι στην επαρχία).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω ομαδική αγωγή, παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ.: 210-36.46.581 και 6948-416469

E-mail επικοινωνίας: chf.libor@gmail.com

————————————————————————————————————–

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν 

και να αποστείλουν την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας*

Ονοματεπώνυμο :

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Διεύθυνση κατοικίας:

Περιοχή – Πόλη:

Σταθερό και κινητό τηλέφωνο:

Φαξ:

E-mail:

Επάγγελμα:

 

*Αποστολή της φόρμας επικοινωνίας στο ΦΑΞ: 210-36.46.588 ή στο Ε-mail: chf.libor@gmail.com