ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΕΔ)
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΕΔ)

Αποφάσεις ΥΠΕΡ δανειοληπτών ελβετικού φράγκου (τακτική διαδικασία)

  • ΠΠρΤρικ 127/2013
  • ΠΠρΞάνθ 23/2014 & 41/2014
  • ΠΠρΣύρ 11/2015, ΠΠρΞάνθ 13/2015, ΠΠρΑλεξ 26/2015, ΠΠρΡόδ 35/2015, ΠΠρΚοζ 38/2015, ΠΠρΙωαν 161/2015, ΠΠρΑθ 3789/2015
  • ΠΠρΙωαν 46/2016, ΠΠρΑθ (Συλλογική Αγωγή) 334/2016, ΠΠρΠειρ 619/2016
  • ΠΠρΜυτιλ 2/2017 & 6/2017, ΠΠρΑλεξ 4/2017 & 24/2017, ΠΠρΗρακλ 16/2017, ΠΠρΡόδ 83/2017 & 129/2017 & 135/2017, ΠΠρΝαυπλ 286/2017 & 456/2017, ΠΠρΠειρ 1911/2017

Αποφάσεις ΥΠΕΡ δανειοληπτών ελβετικού φράγκου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

  • ΜΠρΡεθύμνης 192/2014
  • ΜΠρΧίου 110/2015, ΜΠρΝαυπλ 128/2015, ΜΠρΛαμ 134/2015 & 135/2015 & 163/2015 & 320/2015, ΜΠρΙωαν 192/2015, ΜΠρΡόδ 373/2015, ΜΠρΒόλ 458/2015 & 574/2015, ΜΠρΠειρ 178/2015 & 3399/2015, ΜΠρΘεσσαλ 3965/2015, ΜΠρΑθ 4481/2015 & 7501/2015 & 8463/2015
  • ΜΠρΑθ 81/2016, ΜΠρΠατρ 774/2016
  • ΜΠρΠειρ 1214/2017, ΜΠρΑθ 1484/2017 & 4222/2017

Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔικΕΕ) για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

 Γενικές πληροφορίες για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ