Η γερμανική δικαιοσύνη, με μια ακόμη απόφασή της, δικαίωσε -έστω και σε πρώτο βαθμό- γερμανό μικροομολογιούχο για την αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ονομαστικής αξίας 20.000 Ευρώ κατά το έτος 2010 από γερμανική τράπεζα.
Όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης του Γερμανικού Πρωτοδικείου, ο σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας πρότεινε το 2010 στον ενάγοντα, στο […]