Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει με σημερινή του απόφαση, στην υπόθεση Alessandro Accorinti και λοιποί (υπόθ. T‑79/13), αγωγή Ιταλών ομολογιούχων (κατόχων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) με αντικείμενο αγωγή αποζημιώσεως για τη ζημία που υπέστησαν οι ενάγοντες κατόπιν, μεταξύ άλλων, της εκδόσεως της αποφάσεως 2012/153/ΕΕ της EKT, της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την […]