ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ LIBOR
Η δικηγορική μας εταιρεία, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό αριθμό δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, αποφάσισε να προβεί στην κατάθεση ομαδικής αγωγής για ζητήματα που αφορούν στη χειραγώγηση του δείκτη LIBOR. Το κόστος συμμετοχής στην ως άνω ομαδική αγωγή θα έχει συμβολικό και μόνο χαρακτήρα, προκειμένου να είναι προσιτό σε όλους. Οι ομαδικές αγωγές […]