Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 2006-2009, για την κάλυψη στεγαστικών κυρίως αναγκών, χαρακτηρίζονται από τη δική τους αρχιτεκτονική, «κρύβουν» δε σημαντικές ιδιαιτερότητες για τους λήπτες τους. Τούτο διαπιστώθηκε από τους τελευταίους αρκετά χρόνια μετά από τη συνομολόγησή τους, όταν οι συνέπειες του «συναλλαγματικού κινδύνου», όπως αυτός αποτυπώνεται στη διακύμανση […]