Γενικός Κανονισμός 2016/679/ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ […]

By |Ιουνίου 15th, 2017|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ – ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 2006-2009, για την κάλυψη στεγαστικών κυρίως αναγκών, χαρακτηρίζονται από τη δική τους αρχιτεκτονική, «κρύβουν» δε σημαντικές ιδιαιτερότητες για τους λήπτες τους. Τούτο διαπιστώθηκε από τους τελευταίους αρκετά χρόνια μετά από τη συνομολόγησή τους, όταν οι συνέπειες του «συναλλαγματικού κινδύνου», όπως αυτός αποτυπώνεται στη διακύμανση […]

By |Ιουλίου 12th, 2016|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5057/2015 [Απορριπτική]

ΑΠΟΦΑΣΗ 5057/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Φαίδρα Καραγιάννη, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και το Γραμματέα, Δημήτριο Μπασέτα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21-5-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …………., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε διά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ελευθερίας Γ. Βασιλείου και Μαρίας […]

By |Νοεμβρίου 2nd, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5027/2015 [Απορριπτική]

ΑΠΟΦΑΣΗ 5027/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Φαίδρα Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και το Γραμματέα, Δημήτριο Μπασέτα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21-5-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) – 5)………….., οι οποίοι παραστάθηκαν διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, Δημητρίου Κων.  Μαρκάκη και Ιωάννη Κυριακόπουλου.
ΤΗΣ […]

By |Νοεμβρίου 2nd, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Ειρηνοδικείο Αθηνών 2724/2015 [Δέχεται εν μέρει – υπέρ ομολογιούχου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 2724/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ζαχαρίου Ζανέττα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Φεβρουαρίου 2015 με τη σύμπραξη του Γραμματέα Φιλίππου Χρήστου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
Της Αιτούσας : ………………του ………….., κάτοικος Χαιδαρίου, η οποία παραστάθηκε δια […]

By |Νοεμβρίου 2nd, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου – Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απορρίπτει την αγωγή Ιταλών ομολογιούχων κατά της ΕΚΤ

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει με σημερινή του απόφαση, στην υπόθεση Alessandro Accorinti και λοιποί (υπόθ. T‑79/13), αγωγή Ιταλών ομολογιούχων (κατόχων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) με αντικείμενο αγωγή αποζημιώσεως για τη ζημία που υπέστησαν οι ενάγοντες κατόπιν, μεταξύ άλλων, της εκδόσεως της αποφάσεως 2012/153/ΕΕ της EKT, της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την […]

By |Οκτωβρίου 7th, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

MiFID και δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Απορριπτικές οι Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα (Banif Plus Bank, υπόθ. C-312/14)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
NIILO JÄÄSKINEN
της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 (1)
Υπόθεση C‑312/14
Banif Plus Bank Zrt.
κατά
Márton Lantos και Mártonné Lantos
[αίτηση του Ráckevei Járásbíróság (Ουγγαρία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]
«Παραδεκτό — Προστασία των επενδυτών — Σύμβαση δανείου που έχει συνομολογηθεί σε ξένο νόμισμα — Έννοια του χρηματοπιστωτικού μέσου κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 17, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ — Έννοια των […]

By |Σεπτεμβρίου 17th, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Τα ΟΕΔ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) – Η ώρα της δικαίωσης?

Μετά την πολύκροτη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία έκρινε συνταγματικό το PSI+, βάζοντας «ταφόπλακα» στις διεκδικήσεις των Ελλήνων ομολογιούχων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, τουλάχιστον ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, οι ομολογιούχοι έχουν προσφύγει εντός των νόμιμων προθεσμιών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου (ΕΔΑΔ). Το τελευταίο θα διαπιστώσει αν […]

By |Ιουνίου 15th, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου – Σχόλιο σε πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κάτωθι σχόλιο στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημοσιευτεί στο νομικό περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», Ιούλιος 2015, σελ. 721 επ.
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και PSI – Επίδοση αγωγών Γερμανών ομολογιούχων στο Ελληνικό Δημόσιο (με αφορμή την απόφαση της 11.7.2015 του ΔικΕΕ στην υπόθεση Fahnenbrock, C‑226/13)
Άγγελος Μπώλος, Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, Δικηγόρος

Από το ιστορικό των ανωτέρω […]

By |Ιουνίου 11th, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά

Ελβετικό Φράγκο – Ασφαλιστικά μέτρα και δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη σε προγενέστερη ανάρτησή μας, με τα ασφαλιστικά μέτρα παρέχεται  στον δανειολήπτη η δυνατότητα να απαλλαγεί από το άγχος, «προσωρινό» και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αγωγής του, της πληρωμής των σημερινών αυξημένων δόσεων. Και τούτο διότι  η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα εμπεριέχει αίτημα να διαταχθεί η  τράπεζα να […]

By |Μαΐου 26th, 2015|Categories: Νέα||Σχόλια κλειστά