Αυστριακό δικαστήριο (Εμποροδικείο της Βιέννης) με την από 11.3.2014 απόφασή του δικαίωσε αυστριακό ομολογιούχο, ο οποίος αγόρασε το 2010 ελληνικά ομόλογα αξίας 88.000 Ευρώ. Όπως προκύπτει από το ιστορικό της υπόθεσης, ο ενάγων υπήρξε μεταξύ άλλων γενικός διευθυντής της αυστριακής ΔΕΗ και άτομο υψηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτος πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford των […]