ομόλογα ελληνικού δημοσίου

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου – Επιβολή προστίμων σε Τράπεζες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 692/9.9.2014 συνεδρίασή του επέβαλε πρόστιμο 60.000 Ευρώ στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ για παραβιάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 (και της 1/452/1.11.2077 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) αναφορικά με κανόνες συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της, περιλαμβανομένης και της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών κατά την αγορά […]

By |Νοεμβρίου 19th, 2014|Categories: Νέα|Ετικέτες:|Σχόλια κλειστά

Νέα απόφαση: Γερμανικό Δικαστήριο δικαιώνει (και πάλι) ομολογιούχο (για ελληνικά ομόλογα του 2010)

Η γερμανική δικαιοσύνη, με μια ακόμη απόφασή της, δικαίωσε -έστω και σε πρώτο βαθμό- γερμανό μικροομολογιούχο για την αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ονομαστικής αξίας 20.000 Ευρώ κατά το έτος 2010 από γερμανική τράπεζα.
Όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης του Γερμανικού Πρωτοδικείου, ο σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας πρότεινε το 2010 στον ενάγοντα, στο […]

By |Οκτωβρίου 20th, 2014|Categories: Νέα|Ετικέτες:|Σχόλια κλειστά