ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΩΛΟΣ
Δικηγόρος Αθηνών - παρ’ Αρείω Πάγω

Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
Συντονιστής Διαιτησίας "Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)"

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βερολίνου (Alexander von Humboldt Universität), Γερμανία
Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Κολωνίας (Albertus-Magnus Universität), Γερμανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και συλλογική προστασία, ΔΕΕ 2017, σελ. 300-313.

Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και υποχρεώσεις ενημέρωσης των τραπεζών κατά τη διάθεση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου - Μια κριτική προσέγγιση του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3606/2007, ΧρΙΔ 2016, σελ. 13-22.

Εξωχώριες εταιρείες (offshore companies) και ελληνική έννομη τάξη, Νομικό Βήμα (ΝοΒ) 2013, σελ. 935-948 = Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων προς τιμή του Καθηγητή Η. Κρίσπη, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 2015, σελ. 563-582.

Το ζήτημα των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία - Το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο, η διασυνοριακή ανταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών και η φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελβετίας (σε συνεργασία με τον επιστ. συνεργάτη του Πανεπιστημίου της Λωζάννης Ch. Arnold), ΔΕΕ 2012, σελ. 299-310.

Το εφαρμοστέο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού - Άρθρο 6 παρ. 1-2 Καν. (ΕΚ) 864/2007 («Ρώμη ΙΙ»), ΔΕΕ 2010, σελ. 516-527.

Προσυμβατική ευθύνη και εφαρμοστέο δίκαιο μετά τον Κανονισμό 864/2007 («Ρώμη ΙΙ»), ΧρΙΔ 2009, σελ. 585-595 = Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Μ. Σταθόπουλου, τ. ΙΙ, εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα 2010, σελ. 1747-1774.

Για το σύνολο των δημοσιεύσεων πατήστε εδώ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Διαιτησία (Αστικές & Εμπορικές Υποθέσεις)
Εταιρικό Δίκαιο
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών
Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Επιστημονικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Διεθνών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος Αθηνών - παρ’ Εφέταις

ΣΠΟΥΔΕΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία (Albertus Magnus Universität Koeln, Magister Legum-LL.M.)
Πτυχίο Νομικής – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Νομικής)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΤΗ
Ασκούμενη Δικηγόρος

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Νομικής – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Νομικής), 2011 – 2016
Πανεπιστήμιο Κολωνίας (Νομική Σχολή), 2015 – 2016 φοιτήτρια Erasmus
Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, Αθήνα, 2008 – 2011

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
Ασκούμενη Δικηγόρος