2018

Διαιτησία / Arbitration – Απόφαση ΑΠ 1185/2017

[28-Νοέμβριος-18 15:55:26]
Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο...

2017

2016

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

[12-Ιούλιος-16 11:11:55]
Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 2006-2009, για την κάλυψη στεγαστικών κυρίως αναγκών, χαρακτηρίζονται από τη δική τους αρχιτεκτονική, «κρύβουν» δε...

2015

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5057/2015 (Απορριπτική)

[2-Νοέμβριος-15 11:01:16]
ΑΠΟΦΑΣΗ 5057/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Φαίδρα Καραγιάννη, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και το Γραμματέα,...

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5027/2015 (Απορριπτική)

[2-Νοέμβριος-15 10:57:47]
ΑΠΟΦΑΣΗ 5027/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Φαίδρα Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και το Γραμματέα, Δημήτριο...

Ειρηνοδικείο Αθηνών 2724/2015 (Εν μέρει δεκτή – υπέρ ομολογιούχου)

[2-Νοέμβριος-15 10:51:09]
ΑΠΟΦΑΣΗ 2724/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ζαχαρίου Ζανέττα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Συνεδρίασε δημόσια...

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου – Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απορρίπτει αγωγή Ιταλών ομολογιούχων (Τ-79/13)

[7-Οκτώβριος-15 10:02:04]
Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε στην υπόθεση Accorinti και λοιποί (υπόθ. T‑79/13), αγωγή αποζημίωσης Ιταλών ομολογιούχων (κατόχων ΟΕΔ) για τη ζημία που υπέστησαν κατόπιν...