2014

Γερμανικό Δικαστήριο δικαιώνει ομολογιούχο (για ελληνικά ομόλογα του 2010)

[29-Αύγουστος-14 11:25:31]
Γερμανικό δικαστήριο (Πρωτοδικείο) δικαίωσε προσφάτως γερμανό μικρο-ομολογιούχο, ο οποίος είχε ζητήσει το 2010 από την εναγόμενη Τράπεζα (Commerzbank), στο πλαίσιο της επερχόμενης πρόωρης συνταξιοδότησής του,...